بیمارستان امدادی ابهر- اخبار بیمارستان
واگذاری بوفه بیمارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/4 | 
به اطلاع کلیه همشهریان عزیز می رساند

بیمارستان امدادی ابهر در نظر دارد بوفه داخل بیمارستان را به صورت اجاره یکساله واگذار نماید لذا خواهشمند است در صورت تمایل و دریافت پیشنهاد قیمت به دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=60.4755.54809.fa
برگشت به اصل مطلب